Sunday, January 17, 2016

Kristi, Oluwa ji loni, Halleluya

Kristi, Oluwa ji loni, Halleluya
Eda at” Angeli  nwi Ha!
Gb”ayo at”isegun ga-Ha!
Korun at” aye gberin – Ha!

Ise ti idande tan; Ha!
O jija, o ti segun; Ha!
Wo, sisu orun koja-Ha!
Ko wo sinu eje mo-Ha!
Lasan n'Iso at'ami'Hal
Kris woo run apadi; hal
Lasan l'agbara iku –hal
Kristi si paradise-Hal
O tun wa, Oba ogo, Hal
“iku itani re da?” Hal
Lekan l'O  ku, k'o gba wa, Hal
“Boji, isegun re da,? Hal

AMIN 

No comments:

Post a Comment