Sunday, January 17, 2016

Mo fe ki ndabi Jesu

Mo fe ki ndabi Jesu
Ninu iwa pele
Ko s'enu t'o  gb'oro 'binu
L'enu Re lekan ri

Mo fe ki ndabi Jesu
L'adura 'gba gbogbo
Lori Oke ni on nikan
Lo pade Baba  Re

Mo fe ki ndabi Jesu
Emi ko ri ka pe
Bi nwon ti korira Re to
O' s'enikan ni'bi

Mo fe ki ndabi Jesu
Ninu ise rere
K'a le winipa t'emi pe
'O se won to le se"

Mo fe ki ndabi Jesu
T'o f'iyonu wipe
"Je k'omode wa sodo mi"
Mo fe je ipe Re

Sugbon nko dabi Jesu
O si han gbangba be;
Jesu fun mi l'ore-ofe,
Se mi, ki ndabi Re

Amin


No comments:

Post a Comment